Ochrana osobních údajů

Rovná pravidla pro všechny organizace

 
Silnější pravidla ochrany údajů od května 2018 znamenají, že občané mají větší kontrolu nad svými údaji a obchodními přínosy z rovných podmínek. Jeden soubor pravidel pro všechny společnosti působící v EU, bez ohledu na to, kde jsou založeny.
Zjistěte, co to znamená pro vaše malé a střední podniky.

Co jsou osobní údaje?

Jméno
Adresa
Lokalizace
Online identifikace
Zdravotní informace
Finanční informace
Kulturní profil
... a další

SBÍRÁTE

OBCHODUJETE

POUŽÍVÁTE

OSOBNÍ ÚDAJE?

Musíte se řídit pravidly.

Zpracováváte data pro jiné společnosti?

Nařízení se vztahuje i na vás.

Proč se mění pravidla?

Je to o důvěře ...

Nedostatečná důvěra ve stará pravidla ochrany údajů bránila digitální ekonomice a možná i vašemu podnikání.

Pouze 15 %

lidí má pocit, že mají úplnou kontrolu nad informacemi, které poskytují online.

Napomáhá rozvoji podnikání ...

Jeden soubor pravidel pro všechny společnosti zpracovávající údaje v EU

Podnikání bude jednodušší a spravedlivější
Nový systém udržuje nízké náklady a pomůže růstu podnikání

130 milionů EUR

náklady na informování 28 různých orgánů na ochranu údajů pro podnikání v EU v rámci starého systému.

2,3 miliardy EUR

odhadované ekonomické přínosy
přijetím jednoho zákona.

Co vaše společnost musí udělat

Chránit práva lidí, kteří vám dávají své údajeKomunikacePoužívejte běžný jazyk.

Uveďte, kdo jste, když požadujete údaje.

Uveďte, proč zpracováváte data, jak dlouho budou uložena a kdo ji obdrží.


SouhlasZískejte jasný souhlas se zpracováním dat.

Shromažďujete data od nezletilých ze sociálních médií?
Zkontrolujte věkový limit pro souhlas rodičů.


Přístup a přenositelnostUmožněte lidem přístup ke svým datům a umožněte jim poskytnout tyto data i jiným společnostem.


UpozorněníInformujte lidi o narušení ochrany dat pokud pro ně existuje vážné riziko.


Smazání datDejte lidem "právo na zapomenutí". Vymažte jejich osobní údaje, pokud o to zažádají, ale pouze pokud to neohrozí svobodu projevu nebo schopnost výzkumu. Informujte je o výsledku žádosti.


ProfilováníPoužíváte-li pro zpracování aplikací profilování pro právně závazné smlouvy, jako jsou půjčky, musíte:
  • Informujte své zákazníky;
  • Ujistěte se, že pokud proces aplikace skončí odmítnutím, konečnou kontrolu provádí osoba a nikoliv pouze aplikace;
  • Nabídněte žadateli právo napadnout rozhodnutí.


MarketingDejte lidem právo se odhlásit od přímého marketingu, který používá jejich údaje.


Ochrana citlivých datPoužívejte další záruky pro informace o zdraví, rase, sexuální orientaci, náboženství a politické přesvědčení.


Přenos dat mimo EUPři přenosu údajů do zemí, které nebyly schváleny orgány EU, proveďte právní opatření.

Zabezpečte ochranu dat již v návrhu služby, či produktu

Vytvořte záruky ochrany dat ve vašich produktech a službách od prvních fází vývoje.

Zpracování dat pro jinou společnost?

Ujistěte se, že máte "neprůstřelnou" smlouvu uvádějící odpovědnost každé strany.

Zkontrolujte, zda potřebujete pracovníka ochrany údajů

To není vždy povinné. Záleží na typu a množství shromažďovaných dat, ať už je to vaše hlavní činnost a pokud shromažďujete, uchováváte, či zpracováváte data ve velkém měřítku.

Zpracováváte osobní údaje pro cílení reklamy prostřednictvím vyhledávačů na základě chování lidí online.

ANO

Posíláte svým klientům "inzerci" jednou za rok, aby jste podpořili svůj obchod.

NE

Jste praktický lékař a shromažďujete údaje o zdraví pacientů.

NE

Zpracováváte osobní údaje o genetice a zdraví v nemocnici.

ANO

Uchovávání záznamů

Organizace a společnosti musí uchovávat záznamy, pokud jde o zpracování dat
Obvyklý, pravidelný či stálý
Ohrožení práv a svobod občanů
Jednání s citlivými údaji nebo rejstříkem trestů
Záznamy by měly obsahovat:
Jméno a kontaktní údaje podniku
Důvody zpracování údajů
Popis kategorií subjektů údajů a osobních údajů
Kategorie organizací přijímajících data
Přenos dat do jiné země nebo organizace
Časový limit pro odstranění dat, je-li to možné
Popis bezpečnostních opatření používaných při zpracování, je-li to možné

Předvídejte a vyhodnocujte možné dopady

Při zpracování dat vždy provádějte posouzení dopadů s možnou VYSOKOU MÍROU RIZIKA.
Nové technologie
Automatické, systematické zpracování a vyhodnocování osobních údajů
Velkoplošné sledování veřejně přístupné oblasti (např. CCTV)
Velké zpracování citlivých dat, jako jsou biometrická data

Sankce a pokuty

Váš místní orgán pro ochranu údajů (ÚOOÚ) sleduje dodržování předpisů; Jejich práce je koordinována na úrovni EU.

 

Varování
Důtka
Pozastavení zpracování údajů
Pokuta

Výše pokuty

Maximální výše pokut může dosáhnout velice vysokých částek!
0
milionů EUR
nebo
0
% celkového globálního obratu

V případě zájmu nás kontaktujte!

Máte zájem o další informace, školení, nebo se chcete stát naším klientem v oblasti řešení a služeb , které naše společnost poskytuje ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se vám v nejbližším možném termínu.

Národní platforma pro GDPR z. s.

  • Revoluční 1082/8
    110 00, Praha 1
  • +420 775 479 082
  • info@gdpr-platforma.cz

IČ: 06223851

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u MS Praha Sp. zn. L68710.

Kde nás najdete ?

kancelář Praha

Revoluční 1082/8
110 00, Praha 1


kancelář Ústí nad Labem

Špitálské nám. 3
400 01, Ústí nad Labem