O GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation

Dne 25. května 2018 začínají platit nová pravidla ochrany osobních údajů. Konkrétně vstoupí v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále ,,GDPR“).

Právní úpravu ochrany osobních údajů tvoří GDPR a zákon o ochraně osobních údajů

Nařízení EU má přednost před zákonem. Je tzv. přímo aplikovatelné a závazné pro všechny členské státy EU. Ty si nemohou upravit pravidla odlišně. Proto je třeba zákon o ochraně osobních údajů upravit tak, aby byl v souladu s GDPR. A tento zákon se stane procesní normou.

GDPR ( General Data Protection Regulation)

GDPR tedy:

  • Tvoří nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu dat na světě.
  • Je významným povýšením ochrany dat na úroveň evropského zákona a posiluje právo osob na lepší kontrolu nad jejich osobními údaji.
  • Tvoří harmonizaci pravidel pro 28 států EU a EFTA zemí – Norsko, Island a Lichtenštejnsko = státy Evropského hospodářského prostoru – 31 národních zákonů bude zrušeno.
  • Zajišťuje rovnocennou vymahatelnost práva a stejné sankce pro všechny státy, konzistentní právní úpravu, účinnou spolupráci regulatorních orgánů.
  • Představuje rovnováhu mezi legitimními zájmy správce a zpracovatelů dat a právem osob na soukromí.

V případě zájmu nás kontaktujte!

Máte zájem o další informace, školení, nebo se chcete stát naším klientem v oblasti řešení a služeb , které naše společnost poskytuje ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se vám v nejbližším možném termínu.

Národní platforma pro GDPR z. s.

  • Revoluční 1082/8
    110 00, Praha 1
  • +420 775 479 082
  • info@gdpr-platforma.cz

IČ: 06223851

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u MS Praha Sp. zn. L68710.

Kde nás najdete ?

kancelář Praha

Revoluční 1082/8
110 00, Praha 1


kancelář Ústí nad Labem

Špitálské nám. 3
400 01, Ústí nad Labem