Zajištění shody GDPR

Doporučený přístup k zajištění shody GDPR

Doporučený přístup k zajištění shody s GDPR

Zajištění shody s GDPR proto vyžaduje komplexní přístup. Nabídka služeb v rámci implementace GDPR pravidel se skládá z jednotlivých na sebe navazujících fází. S ohledem na skutečnost, že se aplikace GDPR pravidel dotkne celé organizace jako celku s výrazným dopadem na řadu interních činností a procesů, tak i tato nabídka vychází z nutnosti zapojení týmu expertů, kteří budou aplikaci pravidel nařízení řídit ve spolupráci s vrcholným managementem dané společnosti.
01
Definice rozsahu posuzování
02
Analýza stávajícího stavu zpracování osobních údajů
03
Příprava projektových záměrů a harmonogramu implementace
04
Realizace projektových záměrů

Zajištění shody znamená chránit práva lidí, kteří Vám poskytují své údaje.

Komunikace

Komunikujte jednoduše.

Uveďte, proč údaje zpracováváte, jak dlouho je budete uchovávat a kdo je získá.

Souhlas

Obstarejte si jednoznačný souhlas se zpracováním údajů.

Přístup a přesnost

Umožněte lidem, aby měli ke svým údajům přístup a mohli je poskytnout jiné společnosti.

Varování

Hrozí-li lidem v souvislosti s narušením bezpečnosti údajů vážné riziko, informujte je o tom.

Vymazání údajů

Dejte lidem „právo být zapomenut“. Požádají–li o to, vymažte jejich osobní údaje, avšak pouze v případě, že to nenaruší svobodu projevu či možnosti zkoumání.

Profilování

Pokud při zpracovávání žádostí vedoucích k uzavření právně závazné smlouvy, např. v případě půjček, využíváte profilování, musíte:

  • o tom informovat své zákazníky;
  • v případě, že bude žádost zamítnuta, zajistit, aby celý postup kontroloval člověk, nikoli přístroj;
  • dát žadateli právo napadnout rozhodnutí.

Marketing

Dejte lidem právo nepřistoupit na přímý marketing, který využívá jejich údaje.

Ochrana citlivých údajů

U informací o zdraví, rase, sexuální orientaci a náboženském a politickém přesvědčení uplatňujte nadstandardní ochranu.

Přenos údajů

Přenášíte-li údaje do zemí neprověřených orgány EU, přijměte příslušná právní opatření.

Chraňte údaje koncepčně

Začleňujte opatření na ochranu údajů do svých produktů a služeb již od nejranějších stádií vývoje.

Zpracováváte údaje pro jinou společnost?

Ujistěte se, že máte nenapadnutelnou smlouvu, kde jsou uvedeny povinnosti každé strany.

Ověřte, zda nepotřebujete na ochranu údajů vyčlenit zvláštního pracovníka.

Není to vždy povinnost, ale doporučený postup. Záleží to na druhu a množství údajů, které shromažďujete, na tom, zda jejich zpracovávání představuje vaši hlavní činnost a jestli je zpracováváte ve velkém.

V případě zájmu nás kontaktujte!

Máte zájem o další informace, školení, nebo se chcete stát naším klientem v oblasti řešení a služeb , které naše společnost poskytuje ?

Neváhejte nás kontaktovat, ozveme se vám v nejbližším možném termínu.

Národní platforma pro GDPR z. s.

  • Revoluční 1082/8
    110 00, Praha 1
  • +420 775 479 082
  • info@gdpr-platforma.cz

IČ: 06223851

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u MS Praha Sp. zn. L68710.

Kde nás najdete ?

kancelář Praha

Revoluční 1082/8
110 00, Praha 1


kancelář Ústí nad Labem

Špitálské nám. 3
400 01, Ústí nad Labem